Log In

Nog geen account? Meld je nu aan

Wachtwoord Vergeten?

Aanmelden

Wachtwoord wordt automatisch gegenereerd en verzonden naar uw e-mail adres.

Privacyverklaring

Max uitzendbureau is een vacaturewebsite voor uitzendwerk in Nederland. Bij ons kunnen werkzoekenden en uitzendbureaus elkaar vinden. En dat levert mooie matches op. Maar om deze matches mogelijk te maken, moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken. Van zowel werkzoekenden als vertegenwoordigers van uitzendbureaus.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) slaan wij alleen de noodzakelijke gegevens van jou op. In deze verklaring leggen wij uit hoe Max uitzendbureau omgaat met privacygevoelige informatie, welke gegevens wij opslaan en waarom. Daarnaast lees je hoe jij jouw gegevens kunt inzien, aanpassen of verwijderen. Ten slotte leggen wij uit hoe wij jouw gegevens beveiligen en waar je terecht kunt met vragen, opmerkingen of klachten.

Wanneer is dit statement van toepassing?

Dit privacystatement is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens. Van zowel werkzoekenden en vertegenwoordigers van uitzendbureaus als websitebezoekers. We raden je aan dit statement regelmatig door te lezen. Op deze manier blijf je altijd up-to-date en ben je op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

Om hierop antwoord te geven, moeten we onderscheid maken tussen de werkzoekenden, vertegenwoordigers van uitzendbureaus en websitebezoekers. Wat in ieder geval voor al deze partijen geldt, is dat wij gegevens alleen verwerken ter ondersteuning van ons hoofddoel. Namelijk het matchen van werkzoekenden met vacatures van uitzendbureaus en andersom. Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Daarbij kijken wij naar het doel waarvoor we de gegevens aan je hebben gevraagd. Ook houden we rekening met wettelijke bewaartermijnen.

Van kandidaten verwerken wij de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Relevante werkervaring
 • Opleidingen, cursussen, certificaten
 • Kopie identiteitsbewijs


Van medewerkers/uitzendkrachten verwerken wij de volgende aanvullende gegevens:

 • Bankrekeningnummer
 • BSN


Van zieke uitzendkrachten bewaren wij de volgende gegevens:

 • Telefoonnummer verpleegadres
 • Duur van ziekteverzuim


Van zakelijke relaties verwerken wij de volgende gegevens:

 • NAW gegevens

Wat doen wij om je gegevens te beveiligen?

Wij beveiligen je persoonsgegevens zo goed mogelijk door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen te nemen. Jouw gegevens worden opgeslagen in onze database, op een beveiligde server met persoonlijke toegangscodes. Alle medewerkers van Max uitzendbureau tekenen voor strikte geheimhouding. Onze medewerkers hebben alleen inzage in de persoonsgegevens die voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk zijn.

Met welke derde partijen worden je gegevens gedeeld?

Wees je ervan bewust dat de gegevens die je zelf openbaar maakt, toegankelijk zijn voor derden. Denk aan de vertegenwoordigers van uitzendbureaus. Je gegevens kunnen ook worden geïndexeerd door externe websites (zoals zoekmachines). Max uitzendbureau heeft geen invloed op hoe deze websites met je gegevens omgaan. 

Gegevens die aan inleners worden verstrekt zijn:

 • Naam
 • Adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Relevante werkervaring
 • Relevante opleidingen, cursussen, certificaten

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht om:

 • in te zien welke persoonsgegevens wij van jou hebben;
 • de gegevens die wij van jou hebben, te wijzigen, als deze bijvoorbeeld onvolledig of onjuist zijn;
 • verouderde gegevens door ons te laten verwijderen, als wij deze niet nog langer moeten of mogen bewaren;
 • je gegevens over te kunnen dragen, door bij ons een bundeling van jouw gegevens op te vragen.

Om je rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan in dit statement.

Bewaartermijn

Max uitzendbureau zal uw persoonsgegevens bewaren zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van het eerder genoemde hoofddoel. Na de wettelijke bewaarperiode worden uw persoonsgegevens vernietigd.

 • Voor een ingeschreven kandidaat is de bewaartermijn
 • Voor een werkzame uitzendkracht is de bewaartermijn
 • Voor een zieke uitzendkracht is de bewaartermijn
 • Voor een niet meer werkzame uitzendkracht is de bewaartermijn


Persoonsgegevens die zich bevinden in de loon administratie worden 7 jaar bewaart.

Contact opnemen?

Heb je vragen of opmerkingen, of wil je je rechten uitoefenen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoon, e-mail of post.

Postadres:
Max uitzendbureau
Klappolderweg 214 Unit 1
2665 MR Bleiswijk Nederland
Telefoonnummer: 0628418941
KvK: 82824444

Klacht over het gebruik van je persoonsgegevens?

Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Kom je er met ons niet uit? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de Nederlandse toezichthouder op de naleving van privacywetgeving.